Mweaver

Mweaver vormt een revolutionaire uitbreiding op het berichtensysteem van Smartschool.

Het programma is gebouwd om met het grootste gemak [slimmeindividuele berichten af te leveren met persoonlijke bijlagen voor een groep gebruikers. De pro versie kan zelfs PDF’s splitten en samenvoegen en is daarom dé manier om uw facturen te versturen!

De werking kan vergeleken worden met de functie samenvoegen in Word: één standaard tekst(bericht) kan aangevuld worden met persoonlijke informatie en eventueel één of meerdere bijlages.
Ontvangers kunnen individuele gebruikers zijn of één of meerdere groepen.  Als u een bericht met bijlage(s) verstuurt naar een groep krijgen alle groepsleden dat bericht en de groepsbijlage. Bovendien kan er recursief verzonden worden.

De te verdelen informatie en bijlage(s) kunnen uit een map, tijdelijke tabel of  een CSV-bestand gehaald worden. De laatste twee opties laten ook toe om meerdere bijlages te bundelen in 1 bericht.

Iedere geadresseerde krijgt altijd een gepersonaliseerde begroeting met de bijlage(s) die enkel voor hem/haar bestemd is. Ook aan de co-accounts werd gedacht: zo kunnen bv. individuele berichten naar een groep leerlingen, EN/OF hun ouders, worden verstuurd!

Waarvoor kunt u Mweaver gebruiken? Er zijn talrijke redenen. Enkele veel voorkomende situaties zijn:

  • het versturen van facturen (Mweaver pro kan uw PDF’s splitten op gebruikersnaam/intern nummer !!!)
  • het verspreiden van logins en/of wachtwoorden onder leerkrachten of leerlingen
  • het verspreiden van opdrachtverdelingen, werkroosters, specifieke mededelingen, informatie m.b.t infoavonden, oudercontacten …
  • het verspreiden van persoonlijke informatie enz.

Mweaver bespaart u en uw school een zee van tijd en kosten doordat uw communicatie aanzienlijk wordt versneld!

Vraag nu uw gratis demo!